Bhí eagla an domhain ar Alex roimh an dia mór millteach.
Ach fós bhí misneach aige – an misneach dalba céanna a bhí aige nuair a leanadh sé ag déanamh rudaí dána i gcónaí.

‘Beidh an bua agamsa fós!’ a bhéic sé ar an dia.

‘Ó, ní dóigh liom é,’ arsa an dia.
Thaispeáin sé a aghaidh fheargach d’Alex anois.

D’éirigh an seomra dorcha agus bhris stoirm fhíochmhar amach ar gach taobh.
Ansin d’imigh Janus.

Bhí cuid den cheart ag Alex, faoi mar a tharla rudaí ina dhiaidh sin.
D’éirigh leis an bua a fháil ar Leabhar na Mallachtaí.

Ach ba í Emily a smaoinigh conas é a dhéanamh.

42
Leabhar na Mallachtaí

Leathanach 42

Bhí eagla an domhain ar Alex roimh an dia mór millteach.
Ach fós bhí misneach aige – an misneach dalba céanna a bhí aige nuair a leanadh sé ag déanamh rudaí dána i gcónaí.

‘Beidh an bua agamsa fós!’ a bhéic sé ar an dia.

‘Ó, ní dóigh liom é,’ arsa an dia.
Thaispeáin sé a aghaidh fheargach d’Alex anois.

D’éirigh an seomra dorcha agus bhris stoirm fhíochmhar amach ar gach taobh.
Ansin d’imigh Janus.

Bhí cuid den cheart ag Alex, faoi mar a tharla rudaí ina dhiaidh sin.
D’éirigh leis an bua a fháil ar Leabhar na Mallachtaí.

Ach ba í Emily a smaoinigh conas é a dhéanamh.

Scéalta