Maidin amháin nuair a d’éirigh Bean Uí Néill, chonaic sí na feairíní ina luí ar fud an ghairdín.
Bhí cannaí beorach agus bábóga i ngúnaí cóisire in aice leo. Bhí sí an-chrosta faoi sin. Thuig sí go maith go raibh Alex ag pleidhcíocht ina gairdín.
Bhí sí níos crosta fós lá eile, nuair a chonaic sí cuid de na feairíní ceangailte le chéile, cosúil le príosúnaigh. Bhí feairín eile ina luí i lochán uisce, agus a shlat iascaireachta briste ar an talamh.
Bhí Bean Uí Néill fíorchrosta faoi na feairíní bochta.
Ach nuair a d’oscail Alex an doras an uair seo, thuig sé nach raibh Bean Uí Néill crosta.

10
Leabhar na Mallachtaí

Leathanach 10

Maidin amháin nuair a d’éirigh Bean Uí Néill, chonaic sí na feairíní ina luí ar fud an ghairdín.
Bhí cannaí beorach agus bábóga i ngúnaí cóisire in aice leo. Bhí sí an-chrosta faoi sin. Thuig sí go maith go raibh Alex ag pleidhcíocht ina gairdín.
Bhí sí níos crosta fós lá eile, nuair a chonaic sí cuid de na feairíní ceangailte le chéile, cosúil le príosúnaigh. Bhí feairín eile ina luí i lochán uisce, agus a shlat iascaireachta briste ar an talamh.
Bhí Bean Uí Néill fíorchrosta faoi na feairíní bochta.
Ach nuair a d’oscail Alex an doras an uair seo, thuig sé nach raibh Bean Uí Néill crosta.

Scéalta