Thosaigh an ghaoth ag séideadh. Shéid sí chomh láidir is ab fhéidir léi. Ach dá láidre a shéid sí sea is mó a d'fháisc an fear an cóta mór isteach timpeall air féin. Sa deireadh bhí sí spíonta amach agus d'éirigh sí as.
Ansin tháinig an ghrian amach ón scamall. Thosaigh sí ag taitneamh chomh láidir is ab fhéidir léi anuas díreach ar an bhfear.
D'éirigh an fear bocht an-te agus ní raibh sé ábalta cur suas leis níos faide.
Stop sé agus bhí air an cóta a bhaint.
Is mar sin a bhí an bua ag an ngrian ar an ngaoth.

Thosaigh an ghaoth ag séideadh. Shéid sí chomh láidir is ab fhéidir léi. Ach dá láidre a shéid sí sea is mó a d'fháisc an fear an cóta mór isteach timpeall air féin. Sa deireadh bhí sí spíonta amach agus d'éirigh sí as.
Ansin tháinig an ghrian amach ón scamall. Thosaigh sí ag taitneamh chomh láidir is ab fhéidir léi anuas díreach ar an bhfear.
D'éirigh an fear bocht an-te agus ní raibh sé ábalta cur suas leis níos faide.
Stop sé agus bhí air an cóta a bhaint.
Is mar sin a bhí an bua ag an ngrian ar an ngaoth.

Scéalta