CAD É DO MHIAN?

Ní raibh cead ag Alex scríobh ina leabhair scoile, ach dhéanadh sé go minic é.
Thaitin sé leis pictiúir a dhéanamh: príosúnaigh a raibh rópa ceangailte ar a lámha, agus ainm duine i rang Alex scríofa in aice le gach príosúnach. Nó eitleán thuas ag barr an leathanaigh, ag scaoileadh buamaí síos ar na focail. Bhí na leathanaigh seo bán, folamh.
Cad a bhí le déanamh ach scríobh orthu?

5
Leabhar na Mallachtaí

Leathanach 5

CAD É DO MHIAN?

Ní raibh cead ag Alex scríobh ina leabhair scoile, ach dhéanadh sé go minic é.
Thaitin sé leis pictiúir a dhéanamh: príosúnaigh a raibh rópa ceangailte ar a lámha, agus ainm duine i rang Alex scríofa in aice le gach príosúnach. Nó eitleán thuas ag barr an leathanaigh, ag scaoileadh buamaí síos ar na focail. Bhí na leathanaigh seo bán, folamh.
Cad a bhí le déanamh ach scríobh orthu?

Scéalta