Fad is a sheas sé ansin ag féachaint air féin, chonaic leon é agus d'ionsaigh sé é. Thosaigh an tóraíocht ansin, ach fad is a bhí an talamh réidh agus saor ó chrainn d'éalaigh an fia ón leon agus choimeád sé achar maith idir é féin agus a namhaid i gcónaí. Ach, ar ball, tháinig sé chomh fada le coill agus ghreamaigh a bheanna de ghéaga crainn agus rug an leon air gan trua.
“Mo léan,” arsa an fia fireann leis féin nuair a tharraing sé a anáil deireanach, “ní raibh ach drochmheas agam ar mo chosa a d'fhéadfadh mé a shábháil, agus mhol mé go hard mo bheanna ba chúis le mo bhás.”

Fad is a sheas sé ansin ag féachaint air féin, chonaic leon é agus d'ionsaigh sé é. Thosaigh an tóraíocht ansin, ach fad is a bhí an talamh réidh agus saor ó chrainn d'éalaigh an fia ón leon agus choimeád sé achar maith idir é féin agus a namhaid i gcónaí. Ach, ar ball, tháinig sé chomh fada le coill agus ghreamaigh a bheanna de ghéaga crainn agus rug an leon air gan trua.
“Mo léan,” arsa an fia fireann leis féin nuair a tharraing sé a anáil deireanach, “ní raibh ach drochmheas agam ar mo chosa a d'fhéadfadh mé a shábháil, agus mhol mé go hard mo bheanna ba chúis le mo bhás.”

Scéalta