Nuair a d'oscail an múinteoir a béal faoi dheireadh, chonaic an rang go raibh sí ag comhaireamh óna haon go dtí a deich.

'A hocht, a naoi, a deich,' ar sí de chogar.

'Alex Zwick,' ar sí ansin.

'Níl cead agat bandaí leaisteacha a scaoileadh. An dtuigeann tú mé?'

'Ní thuigim.' Thug Alex an freagra céanna a thugadh sé i gcónaí.
Agus chuir Clíona píonós air.
Ní raibh cead aige dul go dtí an músaem leis an rang.

Bhí air fanacht sa leabharlann leis féin an mhaidin ar fad.

Bhí sé sásta ar dtús.
Níor theastaigh uaidh dul go dtí músaem leadránach.

Cad a bhí le feiceáil ann? Ní raibh díneasáir ann, bhí sin cinnte.

3
Leabhar na Mallachtaí

Leathanach 3

Nuair a d'oscail an múinteoir a béal faoi dheireadh, chonaic an rang go raibh sí ag comhaireamh óna haon go dtí a deich.

'A hocht, a naoi, a deich,' ar sí de chogar.

'Alex Zwick,' ar sí ansin.

'Níl cead agat bandaí leaisteacha a scaoileadh. An dtuigeann tú mé?'

'Ní thuigim.' Thug Alex an freagra céanna a thugadh sé i gcónaí.
Agus chuir Clíona píonós air.
Ní raibh cead aige dul go dtí an músaem leis an rang.

Bhí air fanacht sa leabharlann leis féin an mhaidin ar fad.

Bhí sé sásta ar dtús.
Níor theastaigh uaidh dul go dtí músaem leadránach.

Cad a bhí le feiceáil ann? Ní raibh díneasáir ann, bhí sin cinnte.

Scéalta