Ag an nóiméad sin chuala siad screadaíl na gcon ag druidim ina dtreo go mear. Ar luas lasrach, bhí an cat ar bharr anchrainn agus é imithe as radharc sna duilliúir.
“Seo an cleas a luaigh mé cheana,” a dúirt sé, ag féachaint síos ar an sionnach. “Seo an t-aon chleas amháin atá agam. Cén cleas a úsáidfidh tusa?”
Shuigh an sionnach ann ag iarraidh socrú ina intinn cé acu de na cleasa go léir ar cóir dó úsáid. Dhruid na madraí níos cóngaraí i gcónaí. Nuair a bhí sé ró-dhéanach thosaigh an sionnach ag rith. Ach rug na madraí air gan stró agus b'shin deireadh leis an sionnach agus lena chuid cleasa go léir.

Ag an nóiméad sin chuala siad screadaíl na gcon ag druidim ina dtreo go mear. Ar luas lasrach, bhí an cat ar bharr anchrainn agus é imithe as radharc sna duilliúir.
“Seo an cleas a luaigh mé cheana,” a dúirt sé, ag féachaint síos ar an sionnach. “Seo an t-aon chleas amháin atá agam. Cén cleas a úsáidfidh tusa?”
Shuigh an sionnach ann ag iarraidh socrú ina intinn cé acu de na cleasa go léir ar cóir dó úsáid. Dhruid na madraí níos cóngaraí i gcónaí. Nuair a bhí sé ró-dhéanach thosaigh an sionnach ag rith. Ach rug na madraí air gan stró agus b'shin deireadh leis an sionnach agus lena chuid cleasa go léir.

Scéalta