Tháinig dochtúir ag breathnú uirthi.
'Tá sí seo ag fáil bháis den ocras agus den chruatan,' ar seisean.
Lena linn sin go díreach cluineadh gártha móra istigh sa halla. Tháinig duine de na breithiúna amach go deifreach. 'Tá an chéad duais gnóthaithe agat!' ar seisean. 'Rinne tú go…' Stad sé go tobann. Bhí an sagart ar a ghlúine ag cromadh os cionn Bhríde. Thóg sé a lámh agus thug sé an aspalóid. 'Tá luach saothair níos fearr ná an chéad duais gnóthaithe aici,' ar seisean.

10
Bríd na nAmhrán

Leathanach 10

Tháinig dochtúir ag breathnú uirthi.
'Tá sí seo ag fáil bháis den ocras agus den chruatan,' ar seisean.
Lena linn sin go díreach cluineadh gártha móra istigh sa halla. Tháinig duine de na breithiúna amach go deifreach. 'Tá an chéad duais gnóthaithe agat!' ar seisean. 'Rinne tú go…' Stad sé go tobann. Bhí an sagart ar a ghlúine ag cromadh os cionn Bhríde. Thóg sé a lámh agus thug sé an aspalóid. 'Tá luach saothair níos fearr ná an chéad duais gnóthaithe aici,' ar seisean.

Scéalta