D’fhéach m’athair anonn ar mo mháthair.
‘An Bhean Chaointe,’ ar seisean.
‘Cé hí féin?’ a deirimse.
‘An Bhean Chaointe,’ arsa m’athair. ‘Muirne na gCaoineadh.’
‘Tuige ar tugadh an t-ainm sin uirthi?’ arsa mise.
‘I ngeall ar na caointe a bhíos sí a dhéanamh,’ d’fhreagair m’athair. ‘’Sí an bhean chaointe is mó cáil i gConamara ná i nDúiche Sheoighe í. Cuirtear fios uirthi i gcónaí nuair a chailltear duine. ’Sí a chaoin m’athairse, agus tá seans gurb í a chaoinfeas mé féin. Ach, go bhfóire Dia uirthi, is iad a mairbh féin a bhíos sí a chaoineadh i gcónaí, is cuma cén corp a bhíos sa teach.’
‘Agus céard atá a mac a dhéanamh in Uachtar Ard?’ arsa mise.
‘Cailleadh a mac fiche bliain ó shin, a Chóilín,’ arsa mo mháthair.
‘Níor cailleadh ar chor ar bith é,’ arsa m’athair, agus aghaidh an dubh air. ‘Maraíodh é.’

10
An Bhean Chaointe

Leathanach 10

D’fhéach m’athair anonn ar mo mháthair.
‘An Bhean Chaointe,’ ar seisean.
‘Cé hí féin?’ a deirimse.
‘An Bhean Chaointe,’ arsa m’athair. ‘Muirne na gCaoineadh.’
‘Tuige ar tugadh an t-ainm sin uirthi?’ arsa mise.
‘I ngeall ar na caointe a bhíos sí a dhéanamh,’ d’fhreagair m’athair. ‘’Sí an bhean chaointe is mó cáil i gConamara ná i nDúiche Sheoighe í. Cuirtear fios uirthi i gcónaí nuair a chailltear duine. ’Sí a chaoin m’athairse, agus tá seans gurb í a chaoinfeas mé féin. Ach, go bhfóire Dia uirthi, is iad a mairbh féin a bhíos sí a chaoineadh i gcónaí, is cuma cén corp a bhíos sa teach.’
‘Agus céard atá a mac a dhéanamh in Uachtar Ard?’ arsa mise.
‘Cailleadh a mac fiche bliain ó shin, a Chóilín,’ arsa mo mháthair.
‘Níor cailleadh ar chor ar bith é,’ arsa m’athair, agus aghaidh an dubh air. ‘Maraíodh é.’

Scéalta