Domhnach amháin dá raibh an pobal cruinn ag an Aifreann, d’iontaigh an sagart thart orthu,
agus ar seisean:
‘“Tá bean anseo,” ar seisean, “a thuillfeas damnú síoraí di féin
agus do chuile dhuine a dhéanfas caidreamh léi.
Agus adeirimse leis an mbean sin,” ar seisean, “gur bean mhallaithe í, agus adeirimse libhse gan caidreamh ná comharsanacht a bheith agaibh leis an mbean sin ach an oiread is a bheadh le deargadaol. Éirigh romhat anois, a Dheargadaoil,” ar seisean, “agus seachain comhluadar deadhaoine feasta.”
‘D’éirigh an bhean bhocht agus thug sí doras an tséipéil amach uirthi féin. Ní raibh d’ainm uirthi ó shin ach an Deargadaol. Ligeadh a hainm is a sloinne féin as cuimhne. Deirtí go raibh súil fhiata aici. Dá mbreathnaíodh sí ar ghamhain nó ar chaora nár léi, gheobhadh an beithíoch bás. Bhí faitíos ar na mná a gcuid páistí a ligean amach ar an tsráid dá mbeadh an Deargadaol ag siúl an bhealaigh.

5
Deargadol

Leathanach 5

Domhnach amháin dá raibh an pobal cruinn ag an Aifreann, d’iontaigh an sagart thart orthu,
agus ar seisean:
‘“Tá bean anseo,” ar seisean, “a thuillfeas damnú síoraí di féin
agus do chuile dhuine a dhéanfas caidreamh léi.
Agus adeirimse leis an mbean sin,” ar seisean, “gur bean mhallaithe í, agus adeirimse libhse gan caidreamh ná comharsanacht a bheith agaibh leis an mbean sin ach an oiread is a bheadh le deargadaol. Éirigh romhat anois, a Dheargadaoil,” ar seisean, “agus seachain comhluadar deadhaoine feasta.”
‘D’éirigh an bhean bhocht agus thug sí doras an tséipéil amach uirthi féin. Ní raibh d’ainm uirthi ó shin ach an Deargadaol. Ligeadh a hainm is a sloinne féin as cuimhne. Deirtí go raibh súil fhiata aici. Dá mbreathnaíodh sí ar ghamhain nó ar chaora nár léi, gheobhadh an beithíoch bás. Bhí faitíos ar na mná a gcuid páistí a ligean amach ar an tsráid dá mbeadh an Deargadaol ag siúl an bhealaigh.

Scéalta