Nuair a bhí an sagart imithe, chrom an mháthair agus phóg a maicín.
‘Mo ghrá thú!’ ar sise.
Ag dul a chodladh di an oíche sin, ba iad na focail dheiridh a dúirt sí léi féin:
‘Beidh mo mhaicín ina shagart! Agus cá bhfios dom,’ ar sise ag dúnadh a súl di, ‘cá bhfios dom nach ina easpag a bheadh sé amach anseo!’

13
An Sagart

Leathanach 13

Nuair a bhí an sagart imithe, chrom an mháthair agus phóg a maicín.
‘Mo ghrá thú!’ ar sise.
Ag dul a chodladh di an oíche sin, ba iad na focail dheiridh a dúirt sí léi féin:
‘Beidh mo mhaicín ina shagart! Agus cá bhfios dom,’ ar sise ag dúnadh a súl di, ‘cá bhfios dom nach ina easpag a bheadh sé amach anseo!’

Scéalta